การเปิดสนามสอบ

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑ มกราคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑ มกราคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑ มกราคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
 

การส่งรายชื่อและแก้ไขให้ถูกต้อง ผ่านเว็บไซต์

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๑ สิงหาคม - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๑ สิงหาคม - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๑ สิงหาคม - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
 

การให้เลขที่สอบ (ระบบให้อัตโนมัติ)

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
 

การสร้างบัญชีเรียกชื่อและบัญชีรับใบตอบ

ประเภท กำหนดการ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นตรี ๒๕ กันยายน - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขั้นตอน
นักธรรมชั้นโท-เอก ๒๕ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขั้นตอน
ธรรมศึกษาทุกชั้น ๒๕ ตุลาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขั้นตอน

© 2011 Gongtham.net. All Rights Reserved.